European Dispute over the Concept of Man

Na początku 2021 r. pojawiła się publikacja naukowa dr hab. Michała Gierycza pt. European Dispute over the Concept of Man. A Study in Political Anthropology (wydawnictwo Springer). Książka ta jest w całościowy sposób analizuje obecne procesy zachodzące w Unii Europejskiej (i szerzej: Europie) w zakresie antropologii politycznej. Anglojęzyczne wydanie książki nie byłoby możliwe bez udzielenia darowizny ze strony Fundacji KGHM Polska Miedź.

Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy!

European Dispute over the Concept of Man - A Study in Political  Anthropology | Michał Gierycz | Springer

Wydawnictwo: Springer International Publishing (link)

Liczba stron: XV, 504

Hardcover ISBN 978-3-030-61519-2

eBook ISBN 978-3-030-61520-8

DOI 10.1007/978-3-030-61520-8

Series ISSN2198-7289