Protestantyzm

Od początku w chrześcijaństwie istniało trwałe napięcie między życiem „duchowym” i „doczesnym”. Napięcie te tylko z pozoru miało charakter antagonistyczny, w istocie te dwa porządki się uzupełniały. Nie była to jednak relacja symetryczna. Prymat należał do życia duchowego, któremu podporządkowane było życie „doczesne”. Jednakże dzięki temu życie doczesne przestawało być jedynie „doczesne”, a napełnione duchem […]